Stadswandeling Leeuwarden

Datum 16 juni 2018
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Leeuwarden, Doopsgezinde Kerk

De werkgroep Pelgrimage, samengesteld uit mensen uit verschillende kerken, nam samen met het Historisch Centrum Leeuwarden het initiatief voor de uitgave Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van religieus leven, langs plaatsen van stilte en bezinning. Dit boekje ontstond vanuit de wens ook als kerken een bijdrage te leveren aan Culturele Hoofdstad 2018.  Naast het boekje worden ook een aantal (stilte) wandelingen georganiseerd. Op 16 juni lopen we van de Doopsgezinde Kerk naar de Dorpskerk in Huizum onder leiding van Tjitske Hiemstra.

Info en aanmelden: kerkindestado58@gmail.com

Zie ook de website

Agenda