50 jaar Raad van Kerken Fryslân

50 jaar Raad van Kerken Fryslân
Datum 15 december 2019
Tijd 14:45 uur
Locatie Bolsward, St. Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7

De Raad van Kerken Fryslân bestaat dit jaar 50 jaar. Dat willen we gedenken en vieren op zondag 15 december 2019. U bent vanaf 14.45 uur welkom voor koffie en thee in de Maria van Sevenwoudenzaal bij de St. Franciscusbasiliek van de Zalige Titus Brandsmaparochie, Grote Dijlakker 7 te Bolsward

50 jaar ‘Verbinding tussen mensen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Fryslân’

Programma:

14.45 uur         Inloop met koffie en thee

15.00 uur         Opening

15.10 uur         Presentatie Magazine 50 jaar Raad van Kerken Fryslân

15.30 uur          Sipke Draisma over ‘50 jaar verbinding tussen mensen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Fryslân’

15.50 uur          PAUZE

16.10 uur          In gesprek over de oecumene van de toekomst

16.45 uur          Afsluiting en op naar de basiliek voor de Lichtjesviering

17.00-17.45 uur Lichtjesviering  onder leiding van Scouting Jambowa en de Raad van Kerken Fryslân

18.00 uur          Welkom om het feest van de Raad van Kerken Fryslân af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd

 Opgave kan via frejanpas@outlook.com

Agenda