Wonen in de bijbel: bibliodrama

Wonen in de bijbel: bibliodrama
Datum
1 november
Tijd
19:30 - 22:00 uur
Locatie
Leeuwarden, Kerkelijk centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7

Wonen in de bijbel: bibliodrama

In de bijbel staan veel verhalen: inspirerend, ontroerend of weerbarstig. Ze werken vaak als een spiegel, zeker als je ze speelt en probeert in de rol te kruipen van iemand uit het verhaal. Je krijgt meer zicht op het bijbelverhaal, maar ook op je eigen leven.

We spelen per avond een bijbelverhaal onder deskundige leiding van ds. Helmer le Cointre en ds. Marjan van Hal (Remonstranten)

Info en opgave bij Helmer le Cointre  of bij Marjan van Hal.

Agenda