Blog

4 mei 2020

4 mei

Vandaag is het 4 mei. Jan schreef al mooie dingen bij 4 en 5 mei in zijn overdenking van gisteren. Ik heb een tekst gekozen van Titus Brandsma die in de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp is omgebracht, maar zich desondanks ”geheel in Gods hand wist”. De tekst is ingebracht door Sjouke Bosma die er.. Lees verder

3 mei 2020

Meditatie bij Jesaja 57 vers 15

Meditatie bij Jesaja 57 vers 15 Want zo heeft gezegd de hoge, de verhevene, wiens naam is Immer-wonende en Heilige: in den hoge en in heiligheid woon ik,- en bij de verbrijzelde en vernederde van geest om de geest van vernederden te doen leven en te doen leven het hart van verbrijzelden.         (Jesaja.. Lees verder

2 mei 2020

Een merel

Afgelopen dinsdag koos ik een lentegedicht van Henriëtte Roland Holst, waarin wordt verteld van de zang van een merel. Zij vult die zang eigenlijk in met haar eigen verlangen. Vandaag, min of meer als vervolg daarop, het gedicht ‘een merel’ van Rutger Koplamp. ‘Er is iets in je dat leeg is, en het stroomt vol.. Lees verder