12 juli 2020

Aandacht voor de slachtoffers van de val van Screbrenica in 1995

Geschreven door riekje

In de dienst van 12 juli is een kaars ontstoken voor de slachtoffers van de val van Srebrenica in 1995.

In de naam van God

De meest genadevolle

De barmhartigste

Wij bidden tot de almachtige God

Moge (onze) rouwklacht hoop worden

Moge wraak rechtvaardigheid worden

Mogen de tranen van de moeders gebeden worden

Dat Srebrenica nooit weer gebeurt voor niemand en nergens!

Gerelateerd