26 december 2018

De stoel met de beer

Geschreven door riekje

De stoel met de beer die u hier ziet staan, heeft te maken met het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag. De doorlopende viering voor de opvang van de familie Tamrazyan loopt nog steeds.

Achter het kerkasiel gaat het pleidooi schuil voor een ruimhartige toepassing van het kinderpardon. Dat pleidooi wordt door de kerken breed ondersteund. Zo heeft de Raad van Kerken onlangs naar aanleiding van het kerkasiel de regering opgeroepen tot een toepassing van het Kinderpardon in de geest en op de manier zoals dit is bedoeld: “ruimhartig en vooral ook snel”.

Wij willen ons achter deze oproep scharen. Dat doen we vandaag door gehoor te geven aan de oproep van INLIA in verband hiermee. INLIA doet de volgende oproep aan alle kerken en parochies: “Wij vragen u om mee te werken aan het volgende idee: in een kerkdienst of viering tijdens of rondom de Kerst blijft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg, met daarop kinderspeelgoed: een knuffelbeest, een pop, een brandweerauto etc. als zichtbaar teken dat op die stoel een van de kinderen had moeten zitten die nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komen. (…).”

Daarom zit beer hier helemaal vooraan in de kerk op een stoel. We zullen na afloop van de dienst een foto van de stoel sturen naar INLIA, met een kopie aan de Raad van Kerken.

Gerelateerd