5 augustus 2020

Herdenking Hiroshima en Nagasaki

Geschreven door riekje

bron: website Raad van Kerken

Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om. Tot de dag van vandaag hebben overlevenden en hun nabestaanden te maken met de langetermijngevolgen van beide atoombommen.

Zo begint de tekst op de website van de Raad van Kerken, waarin de Raad van Kerken oproept om stil te staan bij wat er 75 jaar geleden gebeurde in Hiroshima en Nagasaki.

Het besef dat zoiets nooit weer mag kunnen gebeuren, leeft sterk binnen de kerken en ook binnen de Raad van Kerken in Nederland.  In mei van dit jaar heeft de Raad zich in een brief aan de Nederlandse regering (opnieuw) uitgesproken tegen het bezit en de ontwikkeling van kernwapens. De brief is te vinden op de website van de Raad van Kerken. De Raad spreekt  haar zorgen uit over de hernieuwde kernwapenwedloop die zich lijkt te ontwikkelen en herhaalt haar stellingname tegen kernbewapening.

Op de website van de Raad van kerken vinden we ook het navolgende Gebed voor de ontwapening. Ik breng het graag onder uw aandacht.

Jan van Belle

Gebed voor de Ontwapening

Bron van alles dat is,
Bescherm ons tegen onze dwaasheid,
De gekte die vernietiging brengt.
Een weg die leidt tot de ondergang
Van onszelf en van onze wereld.
Bescherm ons. Help ons U te horen.

Jezus Christus, Geliefde,
Toon ons uw liefhebbende gelaat in alle mensen,
U in ons, en wij in elk ander, van overal vandaan.
Leer ons onze muren af te breken.
Voed ons met liefde die angst overwint.
Maak ons heel. Help ons al onze angst los te laten.

Heilige Geest,
U roept ons, in onze gedachten, in onze wereld
En door elkaar. Spreek tot ons. Spreek door ons.
Wanneer we zuchten naar macht, controle, geld,
Wanneer we niet kunnen vergeven, of de pijn
doorschuiven naar anderen. Roep ons dan!
Ontsteek het vuur van uw liefde.

We zullen niet bang zijn.
We zullen niet bang zijn.
Liefde die alle angst te boven gaat,
U bent ons altijd nabij.

Amen

Pax Christi Northern California (www.paxchristinorcal.org) Gebed door Kim Vanderheiden. In het Nederlands vertaald door Edwin Ruigrok met hulp van Peter Buijs, Gerard de Korte & Kees Nieuwerth.

Gerelateerd