26 december 2018

Het feest gaat beginnen

Geschreven door riekje

Het feest gaat beginnen

Het is zover. In 2019 bestaat de Remonstrantse Broederschap vierhonderd jaar en dat willen we weten ook. Er staan allerlei festiviteiten op stapel, sommige meer terugkijkend en herdenkend, andere juist vooruitkijkend naar de toekomst.

Viering op 3 maart in Rotterdam
De officiële opening van het jubileumjaar gaat plaatsvinden op zondag 3 maart om 15.00 uur in de remonstrantse kerk in Rotterdam. In deze landelijke dankdienst herdenken wij onze geschiedenis en vieren wij ons vierhonderdjarig bestaan. Wij vragen remonstranten uit het hele land om bij die dienst aanwezig te zijn. Er kunnen achthonderd mensen in de Arminiuskerk, wij rekenen erop dat de kerk en de balkons tot de nok toe gevuld zullen zijn. U bent welkom in de kerk vanaf 14.00 uur. De Rotterdamse gemeente zorgt dan voor koffie en thee. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de kerk. Aangezien er meer plaatsen boven op de galerijen zijn dan beneden verzoeken wij wie gemakkelijk kan lopen direct naar boven te gaan, zodat er beneden meer ruimte is voor wie dat lastiger vindt. Wees gerust: de kerk is door Evers (de architect) zo gebouwd, dat je vanaf alle plekken de kansel goed kunt zien!   

In de dienst wordt gepreekt door dr. Tjaard Barnard, terwijl prof.dr. Christa Anbeek en ds. Joost Röselaers een bijdrage leveren. De Commissie 400 jaar Remonstranten heeft speciaal voor deze dienst een cantate laten schrijven. Daarin is een voor ons geschreven lied van Sytze de Vries verwerkt. De muziek is van Willem van Twillert, cantor-organist in de Johanneskerk Amersfoort. De cantorij van de Rotterdamse Arminiuskerk  onder leiding van Aart Bergwerff (met  muzikanten uit de Johanneskerk) gaat deze cantate tijdens de dienst voor de eerste keer uitvoeren. U maakt dus de première mee. Het stuk is zo geschreven en gecomponeerd dat delen ervan ook in andere remonstrantse kerken kunnen worden gezongen en gespeeld.  

Schoten voor de boeg
Officieus is de viering van ons jubileum natuurlijk al lang begonnen. U heeft al het een en ander voorbij zien komen. De dienst in de Grote Kerk in Dordrecht begin november 2018 was een doorslaand succes. Op 13 december 2018 vond een presentatie plaats van de serie ‘God in de Lage landen’ bij de EO in Hilversum. De zaal was gevuld met remonstranten en contraremonstranten die een preview kregen van de serie en in debat gingen met elkaar onder leiding van Tijs van den Brink. De serie is op 23 en 30 december uitgezonden op tv.  

Animatie
Paul Smit is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, afdeling Animatie. Hij maakt voor ons een animatie waarin hij ons gedachtengoed op een speelse manier neerzet in viereneenhalve minuut bewegend beeld. Begin januari moet de animatie klaar zijn. Wij zetten hem dan op YouTube en hopen dat u hem allemaal gaat bekijken. Maar belangrijker nog: wij vragen u om de animatie via Facebook en Twitter te delen met uw digitale vrienden. Ook zo willen wij onze vrijzinnige opvattingen breed bekend maken.  

Historisch-actueel minisymposium op de VU
Op 14 januari 2019 is het precies 400 jaar geleden dat de Remonstranten uit de Synode werden gestuurd. Dat gebeurde met een emotionele rede van voorzitter Johannes Bogerman die eindigde met de beruchte woorden: Exite! Vrij vertaald: ingerukt mars!
Drie VU organisaties – het Amsterdam Centre for Religious History, het Arminius Instituut en de Universiteitsbibliotheek – en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis organiseren op 14 januari 2019 van 14.00 -16.00 uur een mini-symposium met de titel
‘Exite! Eruit! 400 jaar Dordtse Synode & Remonstrantse Broederschap’.
Plaats: Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, Agorazaal 2.  

Zij geven tijdens dit symposium op creatieve wijze aandacht aan deze tot op heden invloedrijke historische gebeurtenis. Op deze middag wordt de digitale editie gepresenteerd van het originele synodeverslag van de remonstrantse predikant Eduard Poppius in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl). Verder wordt een kleine tentoonstelling over de synode geopend in de Erfgoedvitrine van de Universiteitsbibliotheek van de VU. Tussendoor kunt u genieten van ‘De synode draait door’: een historische actualiteitenrubriek over de uitzetting van de remonstranten op 14 januari 1619. Uitgevoerd door Marijke Broekhuijsen (acteur en cultuurpedagoog), Esther van Bijsterveld  (student geschiedenis), Nick Everts en Timo van Kempen (studenten remonstrants seminarium). Tjaard Barnard zal het verslag van Eduard Poppius vertolken.

Toegang vrij. Aanmelding: info@acrh.eu
Informatie: Fred van Lieburg, f.a.van.lieburg@vu.nl.  
Meer informatie ook via: www.arminiusinstituut.nl  

Glossy ‘Get Out’
De glossy Arminius die we tien jaar geleden uitgaven was een groot succes. Bij gelegenheid van ons jubileum maken we een tweede glossy met de titel ‘Get Out’. Natuurlijk de Engelse vertaling van het woord ‘Ite’, waarmee de Remonstranten vierhonderd jaar geleden uit de Synode van Dordrecht werden gestuurd. Zesennegentig pagina’s boordevol informatie over vrijzinnig geloven in deze tijd. Met interviews, essays en inspirerende teksten. En natuurlijk weer prachtig vormgegeven. Eind februari 2019 is de glossy klaar. Iedere remonstrant ontvangt 2 exemplaren van het tijdschrift, éen om zelf te bewaren en een om weg te geven aan iemand die geïnteresseerd is. Het maartnummer van AdRem vervalt dan, deze zending komt daarvoor in de plaats.   

 

Tijdsschema Vierhonderd jaar geloven in vrijheid

  • In februari 2019 verschijnt een nieuwe glossy over het verleden, maar vooral over het heden van de Remonstranten. Onze kernwaarden komen in geuren en kleuren voorbij. De glossy zal worden verstuurd aan alle remonstranten.
  • Op 3 maart 2019 organiseren we een gezamenlijke, landelijke kerkdienst in Rotterdam. U bent allen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De Rotterdamse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegenheid geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries.
  • Maart/april 2019: Acteur en remonstrant Marijke Broekhuijsen maakte een vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ Ze trekt een lijn van rekkelijk denken in de zeventiende eeuw – Arminius! – naar hedendaagse voorbeelden van rekkelijkheid. In deze maanden speelt zij de voorstelling in 25 remonstrantse gemeenten door het land.
  • Voorjaar 2019: Verschijning van ‘vijf artikelen van de remonstranten’,  waarin in kort bestek de vijf V’s van de Remonstranten worden neergezet: vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid.
  • Voorjaar 2019: Publicatie van een boek van de hand van Peter Nissen over de geloofsbeleving van de Remonstranten.
  • Maart – september 2019: Vijf bijeenkomsten in remonstrantse gemeenten in het land waarin steeds een van de vijf V’s nader wordt uitgediept.
  • 31 augustus 2019: Opening van een mini-tentoonstelling in het Rijksmuseum met portretten van Uytenbogaardt
  • 14 september 2019: Slotbijeenkomst van ons jubileumjaar in de Rode Hoed in Amsterdam, een voormalige remonstrantse kerk. We zijn druk bezig om een interessante spreker vast te leggen aan het eind van de middag. Daarna gaan we lekker eten samen en sluiten we de bijeenkomst in de avond af met een vrolijk cultureel programma.
  • 28 september 2019: Symposium in het auditorium van het Rijksmuseum over de portretten van Uytenbogaardt, sluiting van de mini-tentoonstelling.

 

Wat gebeurde er precies vierhonderd jaar geleden?

Peter Nissen schrijft een serie artikelen ‘Intussen in Dordt’ over de historische gebeurtenissen die 400 jaar geleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Remonstranten. Toen, in 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats waar uiteindelijk de predikanten werden weggestuurd die het gedachtegoed van Arminius aanhingen. Later werden zij uit Nederland verbannen en richten toen in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap op. Hij volgt de ontwikkelingen in de synode van maand tot maand. De eerste twee artikelen gaan over wat er aan de Synode vooraf ging.

Gerelateerd