Gebruiksplan Waalse kerk

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Dit gebruiksplan in een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is gebruiksplan 1,5 m versie 11 oktober