Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

In verband met de coronaregels dient u zich voor elke kerkdienst en digitaal koffiedrinken aan te melden via leeuwardenremonstranten@gmail.com

 

Diensten 2021

Datum               Voorganger

26 september  ds. Lenze Lijzen Vredesweek

Lense Lijzen is de remonstrantse predikant in Utrecht.

10 oktober        ds. Anna Hoekstra

Anna Hoekstra is als remonstrants predikant verbonden aan verpleeghuis Wittenberg te Amsterdam

31 oktober        ds. Marjan van Hal Eeuwigheidszondag

14 november    estafettedienst

28 november   ds. Yvonne Hiemstra

Yvonne Hiemstra redactie AdRem, geestelijk verzorger in de eerste lijn

5 december      prof. dr. Arjo Klamer Preek van de leek doopsgezinde kerk 10.00 uur

Arjo Klamer is aan de Erasmus universiteit Rotterdam hoogleraar in de economie van kunst en cultuur

12 december    ds. Marjan van Hal

26 december   ds. Wietske Tinga Kerstmis

Wietske Tinga is tot haar emeritaat in 2011 remonstrants predikant in Leeuwarden geweest.