Kerkdiensten

foto_waalse_kerk_aquarel_betty_1999

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag, behalve in augustus. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden. De dienst begint om 10.30 uur.

Diensten 2018

Datum               Voorganger

14 oktober        Ds. K. Holtzapffel

Koen Holtzapffel is de remonstrantse predikant in Rotterdam, zie https://rotterdam.remonstranten.nl/wie-wij-zijn/

28 oktober       Ds. M.W. van Hal

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

11 november    Ds. W. Tinga  

Wietske Tinga is tot haar emeritaat in 2011 remonstrants predikant in Leeuwarden geweest.

25 november   Ds. J. van Belle Eeuwigheidszondag: herdenking overledenen

9 december      Ds. Y. Hiemstra Maaltijdviering

Yvonne Hiemstra was remonstrants predikant te Dokkum.

25december     Ds. M.W. van Hal Kerstmis: 10.00 uur Kerstsamenzang

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

Opname kerkdiensten

Van de kerkdiensten wordt een opname gemaakt. Het is mogelijk om de laatste dienst thuis te beluisteren. Voor aanvragen en aanmeldingen leeuwardenremonstranten@gmail.com