Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

 

Diensten 2019

Datum               Voorganger

22 september   Ds. L.Lijzen

Lense Lijzen is de remonstrantse predikant in Groningen, zie https://groningen.remonstranten.nl/predikant-ds-l-j-lijzen/

29 september   Gezamenlijke dienst met Oecumenische Basisgemeente

Peter Dronkers “Bouw bruggen, geen muren”

13 oktober         Ds. Anna Hoekstra

Anna Hoekstra is als remonstrants predikant verbonden aan verpleeghuis Wittenberg te Amsterdam.

27 oktober        Ds. Foeke Knoppers

Foeke Knoppers is met emeritaat. Zijn laatste gemeente was Twente.