Kerkdiensten

foto_waalse_kerk_aquarel_betty_1999

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag, behalve in augustus. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden. De dienst begint om 10.30 uur.

Diensten 2018

Datum               Voorganger

2019

13 januari         Ds. M.W. van Hal 

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

27 januari         Ds. Lense Lijzen

Lense Lijzen is de remonstrantse predikant in Groningen, zie https://groningen.remonstranten.nl/predikant-ds-l-j-lijzen/

10 februari       Filmdienst: Moeder aan de lijn

Locatie: Filmhuis Slieker

24 februari      Ds. I.L. Tan

Mevrouw ds. I. L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.