Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

Datum               Voorganger

Diensten 2022

26 juni                ds. Jan van Belle

Jan van Belle is bioloog en heeft lange tijd als milieu-adviseur bij een
adviesbureau gewerkt. Op latere leeftijd heeft hij aan de Rijks
Universiteit Groningen Geestelijke Verzorging gestudeerd.

Na een korte periode waarin hij als geestelijk verzorger werkte in de psychiatrie, is hij de predikantsopleiding aan het remonstrants seminarium gaan volgen, heeft het proponentsexamen afgelegd en is ‘ingezegend’ als Remonstrants proponent (beroepbaar predikant).

10 juli                 ds. I.L. Tan

Mevrouw ds. I. L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.