Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

 

Diensten 2020

Datum               Voorganger

12 juli                 ds. Jan van Belle

Jan van Belle is bioloog en heeft lange tijd als milieu-adviseur bij een adviesbureau gewerkt. Op latere leeftijd heeft hij aan de Rijks
Universiteit Groningen Geestelijke Verzorging gestudeerd. Na een korte periode waarin hij als geestelijk verzorger werkte in de psychiatrie, is hij de predikantsopleiding aan het remonstrants seminarium gaan volgen. In juni 2019 heeft Jan het proponentsexamen afgelegd en is hij ‘ingezegend’ als Remonstrants proponent (beroepbaar predikant).

13 september  ds. Marjan van Hal, startdienst

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

27 september  Estafette groep, Vredesweek