Kerkdiensten

foto_waalse_kerk_aquarel_betty_1999

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag, behalve in augustus. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden. De dienst begint om 10.30 uur.

Diensten 2018

Datum               Voorganger

2019

10 maart           Ds. J. van Belle

24 maart           Ds. J. Klijnsma

Jan Klijnsma is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk en Dordrecht, zie https://dordrecht.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/

31 maart           Estafettedienst Alternatieve viering

14 april              Ds. M.W. van Hal Palmpasen

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

28 april             Ds. W. Tinga

Wietske Tinga is tot haar emeritaat in 2011 remonstrants predikant in Leeuwarden geweest.

12 mei                Ds. M.W. van Hal

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/.

26 mei                Pastor C. Bos

Catrien Bos is pastor van de VVG Friesland.

9 juni                  Ds. Y. Hiemstra Pinksteren

Yvonne Hiemstra was remonstrants predikant te Dokkum.

14 juli                 Ds. I.L. Tan

Mevrouw ds. I.L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem.