Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

 

Diensten 2020

Datum               Voorganger

23 februari      Ds. Marjan van Hal  Avondmaal

Aansluitend na praten over de dienst

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant

8 maart             Estafette dienst

Thema: Internationale vrouwendag

22 maart           Pastor Catrien Bos

Catrien Bos is pastor van de VVG Friesland

12 april              Ds. Marjan van Hal      Pasen

Paasontbijt aanvang 09.30 uur

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant

26 april              Ds.  Fride Bonda

Fride Bonda is de remonstrantse predikant in Zwolle, zie https://zwolle.remonstranten.nl/onze-predikant/