Kerkdiensten

 

Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vòòr Kerstmis) tot Eeuwigheidszondag (laatste zondag in November).

Een aantal keren per jaar vieren wij het Avondmaal. Iedereen die dat wil, kan hier aan deelnemen.

Onze diensten zijn elke 2e en 4e zondag van de maand, behalve in de zomer. De diensten zijn in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG  te Leeuwarden en beginnen om 10.30 uur.

 

De kerkenraad heeft besloten de diensten in november te laten vervallen.

In verband met de coronaregels dient u zich voor elke kerkdienst aan te melden via leeuwardenremonstranten@gmail.com

 

Diensten 2020

Datum               Voorganger

13 december ds. Koen Holtzappfel

Koen Holtzapffel is de remonstrantse predikant in Rotterdam, zie https://rotterdam.remonstranten.nl/wie-wij-zijn/

25 december ds. Marjan van Hal Kerst

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

Diensten 2021

10 januari ds. Marjan van Hal 

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/

24 januari ds. Johan Goud

Johan Goud was remonstrants predikant in Eindhoven en Zuid-Limburg (1984-1990) en vanaf 1990 in Den Haag. Daarnaast was hij vanaf 1999 bijzonder hoogleraar in vrijzinnige godsdienstfilosofie, vanaf 2009 gewoon hoogleraar in theologische esthetica, beide aan de Universiteit Utrecht. Na zijn emeritaat was hij in 2015-2016 interim-predikant in de gemeente Twente, zie  https://johangoud.jouwweb.nl/

14 februari Preek van de leek prof. dr. Arjo Klamer

(Doopsgezinde kerk)

28 februari ds. Marjan van Hal

Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/