Kerkenraad

voorzitter
tijdelijk A.C. Piebenga (Anna Christien)

secretaris/notulist
S. Sijtsma (Sijbren)

penningmeester
R.J.M. Boon (Roelof)

predikant
tijdelijk ds. J.van Belle (Jan)                                                                                                         ds. M.W. van Hal  (Marjan)

postadres                                                                                                                                            Sluispad 25                                                                                                                                    8536VG Oosterzee