Leden en vrienden

De Remonstrantse Gemeente Leeuwarden telt 33 leden, 16 vrienden en ongeveer 25 belangstellenden in de provincie Friesland.

Onze Gemeente strekt zich uit van Drachten tot Harlingen, van Veenwouden tot Lemmer, van de Waddenzee tot Stellingwerf.