Film Visions of Paradise februari 2017

Over Visions of Paradise

 

In de afgelopen decennia zijn religieuze onderwerpen verbannen naar de periferie van het maatschappelijk debat. De afgelopen jaren is daar een kentering in gekomen. Fundamentalistische opvattingen over religie en cultuur voeren de boventoon, terwijl de werkelijkheid iets anders laat zien: religieuze verhalen laten zich niet afbakenen door religieuze, culturele of nationale grenzen.


Het Genesis verhaal is er zo een. Het is terug te vinden in alle grote wereld religies. Het is een gezamenlijk verhaal dat ons verbindt en tegelijkertijd de verschillende perspectieven, motieven en verbeeldingen toont.


Een grote verscheidenheid aan mensen hebben in de documentaire hun versie van het verhaal van Eva en de appel verteld. Door de verscheidenheid aan mensen, hun verschillende culturele achtergronden en hun uiteenlopende verhalen komt veel aan het licht; de afwegingen die mensen maken tussen goed en kwaad, de rol die ze zouden willen spelen in het paradijs, maar ook hoe de verbeelding van het paradijs beïnvloed wordt door sociale omstandigheden of de maatschappelijke realiteit. Het toont de grootsheid van het menselijke voorstellingsvermogen, maar ook de kwetsbaarheid ervan. Het Paradijs en de verbeelding ervan fungeert daardoor als een vrijzone, een ruimte waarin onze diepste waarden vrij spel krijgen.