Predikant

Sinds september 2012 ben ik, Marjan van Hal, predikant bij de Remonstranten in Leeuwarden. Daarvoor (en nog steeds) ook predikant in de PKN, momenteel in Nijeveen.

Het niet dogmatische en de nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid spreekt me aan bij de Remonstranten.

De geloofsbelijdenis uit 2006 vind ik prachtig. Ik citeer de eerste regels:

’Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. ‘’ 

Ik ben dan ook blij met de ledenwerfcampagne die nu (november 2014) van start gaat. Hopelijk weten veel mensen, die op zoek zijn naar ruimte binnen het geloof, ons te vinden.

Mijn grootste hobby is zingen.

Ik ben geboren in 1960 in Lunteren. Ik ben getrouwd en heb twee dochters, die in 1995 en 1996 geboren zijn.