Agenda

Arminiaanse maaltijd (Agape viering)

Leeuwarden

Informeel met elkaar eten. De Arminiaanse maaltijd (Agape viering) is bij Heleen en Ton. De kosten bedragen € 5,00. U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com… Lees verder

Ds. Foeke Knoppers

Leeuwarden, Waalse kerk. Grote Kerkstraat 222

Foeke Knoppers is met emeritaat. Zijn laatste gemeente was Twente… Lees verder

Filosofiecafé: Jan Bout

Leeuwarden, Tresoar, Boterhoek 1

29 oktober Jan Bout (1946) sinds 1975 werkzaam als psychotherapeut in ggz- instellingen en sinds 2007 in zijn eigen Psychotherapiepraktijk Quo Vadis. Vanaf 2013 is hij met collega’s van de narratieve beweging bezig zich te verdiepen in de filosofische invloeden in de relatie- en gezinstherapie onder leiding van filosoof Jan Flameling. Vanuit zijn persoonlijke  en.. Lees verder

Arminiuscafé

Leeuwarden, Odd Fellowhuis Emmakade 48

Arminiuscafé 31 oktober Voor het 25 jarig jubileum van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden wordt eenmalig een Arminiuscafé georganiseerd. Gespreksonderwerp zijn de vijf artikelen van de Remonstranten, verschenen ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse Broederschap (bijlage bij Ad Rem in mei). Prof. dr. Johan Goud (1950), emeritus hoogleraar Religiewetenschappen en Zingeving in literatuur.. Lees verder

Ds. Yvonne Hiemstra

Leeuwarden, Waalse kerk

Yvonne Hiemstra was remonstrants predikant te Dokkum… Lees verder

Filosofie café, Hans Achterhuis

Leeuwarden, Tresoar, Boterhoek 1

12 november Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Hij is bekend als publieke intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. Zowel De utopie van de vrije.. Lees verder

Koningen en Profeten: Het Eerste (Oude) Testament over Leiderschap

Leeuwarden, Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28-30

Aan de hand van verschillende Bijbel passages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons in deze tijd inspirerend zijn. De cursus staat open voor iedereen.. Lees verder

Lezing Drs. J.S. (Hans) Schuman

Eernewoude, PKN kerk Eben Haëzer, Wiidswei 6

19 november Earnewâldster Rûnte/Rotonde Het kwaad van het niet kunnen hopen: de list van de ideologie van het hier en nu De druk van de moderne maatschappij op de mens om nu te presteren, nu te verdienen, nu te consumeren ontneemt hem de vrijheid om zich een toekomst te verbeelden die radicaal anders kan zijn… Lees verder

Ds. Marjan van Hal Eeuwigheidszondag

Leeuwarden, Waalse kerk. Grote Kerkstraat 222

Eeuwigheidszondag Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant.. Lees verder

Filosofie café, Cor Hermans

Leeuwarden, Tresoar Boterhoek 1

10 december Dr Cor Hermans studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde aan de UvA op de diverse sociale interpretaties van Darwins theorie die in het tijdvak 1859-1918 het licht zagen. In 2008 verscheen zijn boek over Darwins tijdgenoot John Stuart Mill (‘Een Engelsman in Frankrijk’). Zijn laatste boek is ‘Interbellum   literature: Writing in.. Lees verder

Koningen en profeten: Het Eerste (Oude) Testament over Leiderschap

Leeuwarden, Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28-30

Aan de hand van verschillende Bijbel passages verkennen we de geluiden die in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) opklinken over leiderschap. Daarbij zal naar voren komen dat de Bijbel eigenlijk intern ‘in gesprek’ is daarover. Juist dat ‘gesprek’ kan misschien ook voor ons in deze tijd inspirerend zijn. De cursus staat open voor iedereen.. Lees verder