Agenda

AdRem bespreking

Zoom

Het betreft de AdRem van december over ‘Anders kijken’. Ongeveer een week van te voren ontvangt u van ds. Marjan van Hal de artikelen die worden besproken. U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com.. Lees verder

Iconen: vensters op de Eeuwigheid Ds. Anna Hoekstra

Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48

Iconen hebben een lange traditie, als beeldverering, symbool van God, heilige representant van het goddelijke en nu in de westerse wereld, vooral  kunstschat en museumstuk. In de lezing zullen we de geschiedenis nagaan van de icoon, de verschillende scholen en stijlen en hoe een icoon geschilderd wordt en hoe de icoon schilder zich voorbereid op.. Lees verder

cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal

zoom

Buiten de canon van de bijbel bestaan er nog een aantal interessante geschriften, die wij kennen als apocriefe of deuterocanonieke boeken. Ze worden als minder gezaghebbend beschouwd als de canonieke boeken. Ze staan wel in RK bijbels maar niet in protestantse. (Hoewel er nu ook uitgaven zijn van de NBV die ze wel bevatten).  De.. Lees verder

ds. Yvonne Hiemstra

Leeuwarden, Waalse kerk

Ds. Yvonne Hiemstra is geestelijk verzorger in de eerste lijn en is redactielid van AdRem… Lees verder

cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal

zoom

Buiten de canon van de bijbel bestaan er nog een aantal interessante geschriften, die wij kennen als apocriefe of deuterocanonieke boeken. Ze worden als minder gezaghebbend beschouwd als de canonieke boeken. Ze staan wel in RK bijbels maar niet in protestantse. (Hoewel er nu ook uitgaven zijn van de NBV die ze wel bevatten).  De.. Lees verder

ds. Marjan van Hal

Leeuwarden, Waalse kerk

Marian van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/.. Lees verder

cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal

zoom

Buiten de canon van de bijbel bestaan er nog een aantal interessante geschriften, die wij kennen als apocriefe of deuterocanonieke boeken. Ze worden als minder gezaghebbend beschouwd als de canonieke boeken. Ze staan wel in RK bijbels maar niet in protestantse. (Hoewel er nu ook uitgaven zijn van de NBV die ze wel bevatten).  De.. Lees verder