Agenda

Nieuwe vrijdenkers, Boris van der Ham

Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden

In april van dit jaar is een boek met deze titel verschenen. In het boek Nieuwe Vrijdenkers vertellen 12 voormalige moslims hun verhaal. Het boek is samengesteld door Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en journalist Rachid Benhammou. In Nederland ben je vrij om niet-godsdienstig te zijn, maar in de praktijk is.. Lees verder

Nieuw leven voor de kerk

Leeuwarden, Lutherse kerk

Nieuw leven voor de kerk  Een thema-avond met de bijbel als gesprekspartner Hoe moet het verder met de kerk? Hoe komt er in de samenleving meer ruimte voor het levensbeschouwelijk gesprek? Wat is daarvoor nodig? Dit soort vragen komen al gauw op, als je nadenkt over de positie en betekenis van de kerk. Dichterbij: wat.. Lees verder

Lichtdienst van het Soeficentrum Friesland

Lekkum, Maersterpaed 8

Lichtceremonie in het Spiritueel centrum Pacha Mama, Maersterpaed 9 in Lekkum.  .. Lees verder

Zangdienst Dokkum ’t Goede is sterker as ’t Kweade’

Dokkum, Doopsgezinde/Remonstrants kerk, Legeweg 14

’t GOEDE IS STERKER AS ’t KWEADE sjongtsjinst snein 16 desimber 16.00 yn de Doopsgez./Remonstr. tsjerke Legeweg 14, Dokkum Hjiroan dogge mei it Kwartettekoar en de muzikanten. Der sit in liturgyske opbou yn de sjongtsjinst sûnder dûmny. De preek sit yn de lieten. Hindrik van der Meer hat de algehiele lieding. De teksten binne net allinne.. Lees verder

Ds. M.W. van Hal Kerstmis

Leeuwarden, Waalse Kerk

10.00 uur Kerstsamenzang Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden, zie https://leeuwarden.remonstranten.nl/wie-zijn-wij/predikant/.. Lees verder

Stille tijd

Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout

Beleef de heilzame werking van een weekend in stilte Wanneer je een verlangen hebt om stil te worden en naar binnen te keren, dan kan een stille retraite heilzaam zijn. Dit is een individuele bezinning waarin je weg van de drukte van het dagelijks leven tot jezelf kunt komen. Je hebt de tijd aan jezelf… Lees verder