Agenda

ds. Marjan van Hal Eeuwigheidszondag

Leeuwarden, Waalse kerk

31 oktober gaat ds. Marjan Hal voor. Marjan van Hal is de remonstrantse predikant in Leeuwarden… Lees verder

ds. Foeke Knoppers: Paulus onder de filosofen

Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48

Bij alle belangrijke keerpunten in de kerkgeschiedenis speelden de brieven van de apostel Paulus een beslissende rol. Dat was bijv. het geval in de tijd van de Reformatie. Een bezinning op het denken van Paulus lijkt nu ook een keerpunt in de filosofie in te luiden:  toonaangevende filosofen als Alain Badiou (1937) Giorgio Agamben (1942),en Slavoi Zizek… Lees verder

Zintuin Barstende bubbels

Leeuwarden, de Kanselarij, Turfmarkt 11

BARSTENDE BUBBELS Een middag over het loslaten van (voor)oordelen en het omarmen van veelkleurigheid. ACHTERGROND De landelijke ‘Roze Zaterdag’ vindt dit jaar in Leeuwarden plaats op 16 oktober in plaats van in juni. De ZINTUIN wil daar van harte een voorzet voor geven. Op deze Roze Zaterdag wordt op veel plekken de regenboogvlag gehesen, symbool.. Lees verder

Estafettedienst

Leeuwarden, Waalse kerk

Een groepje gemeenteleden bereidt deze dienst voor… Lees verder

Rabbijn M. (Marianne) L. van Praag “hinee ma tov oemana’iem

PKN kerk, Greate Buorren 21, Garijp

16 november “Hinee ma tov oemana’iem” Hoe goed en prettig is het om samen te zijn en te leren van elkaar. Mevr. Marianne L. van Praag is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Losse verkoop € 8,00 per lezing. U kunt het bedrag over maken op banknummer NL59 RABO 0348 6334 83.. Lees verder

Bijbelcursus: Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels

Leeuwarden

Jezus maakte vaak gebruik van gelijkenissen ofwel parabels. Het zijn korte verhalen die zicht kunnen geven op wat hij wilde vertellen. Toch is de boodschap van die verhalen vaak niet eenduidig, zelfs niet als dat wel zo lijkt. Wilde Jezus met die verhalen vooral de mensen aan het denken zetten? Wilde hij ze leren andere.. Lees verder

ds. Foeke Knoppers: Paulus onder de filosofen

Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48

Bij alle belangrijke keerpunten in de kerkgeschiedenis speelden de brieven van de apostel Paulus een beslissende rol. Dat was bijv. het geval in de tijd van de Reformatie. Een bezinning op het denken van Paulus lijkt nu ook een keerpunt in de filosofie in te luiden:  toonaangevende filosofen als Alain Badiou (1937) Giorgio Agamben (1942),en Slavoi Zizek… Lees verder

ds. Yvonne Hiemstra Avondmaal

Leeuwarden, Waalse kerk

Yvonne Hiemstra is geestelijk verzorger in de eerste lijn, tevens redactielid van AdRem.      .. Lees verder