Agenda

Zomertentoonstelling Thuis op aarde

Leeuwarden, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18

Thuis op aarde met schilderwerk van Doet Boersma De aarde is niet alleen onze verblijfplaats, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. Aan deze bewustwording willen en moeten we als doopsgezinde gemeente meewerken. ‘Natuur’ is als het ware de opdracht om die rijke leefwereld met al haar vormen te begrijpen als een.. Lees verder

ds. I.L. Tan

Leeuwarden, Waalse kerk

Mevrouw ds. I. L. Tan is remonstrants predikant en diende als interim- predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ́De Grote Kerk door de week ́ in Haarlem… Lees verder

Zeitenwende prof. dr. Theo W.A. de Wit

Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

22 september Prof. de Wit spreekt over het zelfbeeld van landen en hoe die veranderen en doorwerking hebben op hoe er gekeken wordt naar daders en slachtoffers. Prof. Dr. Theo W.A. de Wit is politiek theoloog en filosoof. Hij is emeritus hoogleraar aan Tilburg University en gast hoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch. Zaal open vanaf.. Lees verder

Spinoza over religie, drs. Foeke Knoppers

Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

13 oktober Drs. Foeke Knoppers zal ons verrassen op de zienswijze van Spinoza, die ingaat op wat een manier van leven is, die ons een samenleving brengt die wenselijk is en ons goed zou kunnen doen. Foeke Knoppers studeerde theologie in Leiden en was in diverse remonstrantse gemeenten werkzaam als predikant. Hij gaf een geeft.. Lees verder

Sein und Seyn, dr. Jacob van Sluis

Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

17 november Dr. Jacob van Sluis is aan het woord over Marin Heidegger (1889-1976), de controversiële Duitse filosoof, wilde de vraag naar het “Zijn” opnieuw stellen. “Warum ist überhaupt Seiendes und nicht viel mehr Nichts? Das ist die Frage”. Jacob van Sluis (Franeker, 1953) was collectievormer bij Tresoar en bij de Universiteitsbibliotheek Groningen. In 1997.. Lees verder

Rechten voor al wat leeft, dr. Erno Eskens

Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

15 december Erno Eskens gaat in op de ontwikkelingen van het recht ten behoeve van de dieren en plantenwereld en wat dat betekent voor onze manier van denken en handelen. Dr. Erno Eskens (1964) is bekend van zijn boeken Democratie voor dieren een Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Hij werkt op dit moment aan een.. Lees verder