Filosofie Café Fryslân

Open dialoog, gevoed worden door kennis en ervaring en schaven aan het eigen gedachtengoed, dat zijn enkele waarden van de Remonstrantse Broederschap. Eén van de manieren waarop de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden daar inhoud aan geeft, is de deelname aan het Filosofie Café Fryslân. Filosofen, die de verbinding met de huidige tijd kunnen en willen leggen, worden uitgenodigd om met de bezoekers van het café in gesprek te gaan. Een Welkom voor wie behoefte heeft aan verdieping van kennis en houdt van de ‘kunst van het vragen stellen’!

In de afgelopen 3 jaar hebben o.m. de volgende filosofen ons geïnspireerd, Hans Achterhuis, Petra Bolhuis & Theo Meereboer, Joke Hermsen en Frans de Waal.

Filosofie Café Fryslân is een informeel netwerk, dat bestaat uit Tumba centrum voor ‘Wereldburgerschap en gelijke behandeling’, tevens expertise bureau voor discriminatiezaken in Fryslân; Humanistisch Verbond; Remonstrantse Broederschap en Tresoar.

Het netwerk staat open voor mensen(vrijwilligers), die mee willen denken en doen om 5-7 x per jaar een avond mee te organiseren.

Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden, is gastheer en biedt de nodige faciliteiten om deze avonden mogelijk te maken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en worden rond 22.00 beëindigd. De kosten € 5, –

Als u op de hoogte wilt blijven, dan wel vragen of suggesties heeft, stuur een mail aan filosofiecafefryslan@gmail.com

Zie voor data agenda.