Filosofie Café Fryslân

Open dialoog, gevoed worden door kennis en ervaring en schaven aan het eigen gedachtegoed: dat zijn enkele waarden van de Remonstrantse Broederschap. Een van de manieren waarop de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden daar inhoud aan geeft, is de deelname aan het Filosofie Café Fryslân, samen met Tûmba, Tresoar en het Humanistisch Verbond. Filosofen, die de verbinding met de huidige tijd kunnen en willen leggen, worden uitgenodigd om een lezing te geven en met de bezoekers in gesprek te gaan.

Een Welkom voor wie behoefte heeft aan verdieping van kennis en houdt van de ‘kunst van het vragen stellen’!

Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden) is gastheer en biedt de nodige faciliteiten om deze avonden mogelijk te maken. De avonden beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en worden rond 22.00 beëindigd.

De kosten zijn € 10,- . Reserveren is aan te bevelen. Zonder reservering is er geen garantie op een plaats.

Als u op de hoogte wilt blijven of vragen of suggesties heeft, stuur dan een mail aan info@filosofie.frl

Contactpersoon: Mirjam van der Hout