Estafettegroep

Deze (wisselende) groep mensen organiseert ieder jaar een aantal activiteiten. Zij vindt het van groot belang dat onze Gemeente zich op een creatieve, open en interactieve wijze laat zien en dat mensen (leden en niet-leden) zich uitgenodigd voelen om mee te doen. De werkwijze is dat steeds twee à drie mensen een activiteit ontwikkelen.

Wil je een keer (of vaker) meewerken aan de voorbereiding en uitvoering? Of meer informatie? Contact: Anna Christien Piebenga.