Estafettediensten

Estafettediensten

In onze gemeente is een ‘estafettegroep’ actief. Deze groep bereidt elk jaar enkele kerkdiensten voor. De estafettegroep heeft daarbij alle vrijheid om op eigen wijze de dienst vorm en inhoud te geven. De diensten worden voorbereid door twee à drie mensen die vaker hebben meegedaan en enkele mensen voor wie dit een nieuwe activiteit is. Zo kunnen steeds nieuwe mensen aanhaken en meedoen.

Estafettegroep

De estafettegroep vindt het belangrijk dat onze gemeente zich op een creatieve, open en interactieve wijze laat zien en dat mensen (leden en niet-leden) zich uitgenodigd voelen om ook eens mee te doen met de voorbereiding van een dienst.