Geloven met ruimte

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde

De Remonstranten in Leeuwarden zijn een kleine geloofsgemeenschap van mensen die zich op een open en vrije manier verbonden voelen met de christelijke traditie. Een geloofsgemeenschap zonder opgelegde leer, maar wel met een gezamenlijke inspiratiebron. Die inspiratiebron vindt elk op haar of zijn eigen manier in de christelijke traditie, maar vaak ook deels daarbuiten. We zijn een geloofsgemeenschap met een open blik naar de wereld en een betrokkenheid op de wereld, die haar inspiratie vindt in het evangelie.

Vrijheid

Wij kennen geen dogma’s. We leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan de ander voorschrijven hoe zij of hij moet denken over God en wat hij of zij moet of mag geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van  hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst.

5 V’s

De vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.