Geloven met ruimte

De Remonstranten in Leeuwarden zijn een kleine geloofsgemeenschap van mensen die zich op een open en vrije manier verbonden voelen met de christelijke traditie. Een geloofsgemeenschap zonder opgelegde leer, maar wel met een gezamenlijke inspiratiebron. Die inspiratiebron vindt elk op haar of zijn eigen manier in de christelijke traditie, maar vaak ook deels daarbuiten. We zijn een geloofsgemeenschap met een open blik naar de wereld en een betrokkenheid op de wereld, die haar inspiratie vindt in het evangelie.