Kerkenraad

voorzitter
Jan van Belle

secretaris/notulist
Anja de Jong-Wijma

penningmeester
Roelof Boon

predikant 
ds. Marjan van Hal

postadres

Sluispad 25

8536VG Oosterzee