Kerkenraad

voorzitter

Anna Christien Piebenga

secretaris/notulist
Anneliet Lubbers-Voorink

penningmeester
Riekje Boon

predikant 
ds. Jan van Belle

postadres

Sluispad 25

8536VG Oosterzee