Diaconie

De diaconie houdt zich bezig met het ‘maatschappelijk’ werk binnen de kerk. De diaconale commissie heeft als belangrijkste taken het bevorderen van de diaconale gezindheid en het zorgen voor een goede besteding van de diaconale middelen van de kerken’.

Geloof & Samenleving

‘Geloof & Samenleving’ is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten. De focus ligt op de thema’s ‘vluchtelingen’ en ‘klimaat’. Op deze terreinen ondersteunen we initiatieven in remonstrantse gemeenten en dragen wij bij aan goede doelen. Fondswerving en bewustwording gaan voor ons hand in hand.

Geloof en Samenleving heeft een eigen website waar alle informatie over het diaconale werk van de Remonstranten is te vinden.