Predikant

Jan van Belle

Ik ben een boerenzoon, getrouwd met Ans en vader van vier kinderen. Ik ben opa van negen kleinkinderen. In mijn jonge jaren heb ik biologie gestudeerd. Daarna heb ik voornamelijk gewerkt als adviseur op het gebied van natuur en milieu. Verder ben ik vrij lang vrijwilliger geweest bij de vakbond FNV, als loopbaanadviseur.

Toen ik 62 jaar was, ben ik Geestelijke Verzorging gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het was nadrukkelijk een algemene, niet – kerkelijk gebonden, opleiding. Dat ik in die tijd Remonstrants zou worden, had ik zelf absoluut niet kunnen voorspellen. Ik heb een korte tijd een ‘werkervaringsplek’ gehad als Geestelijk Verzorger in de psychiatrie, maar ben al vrij gauw weer verder gaan studeren, nu aan de remonstrantse predikantsopleiding. Die opleiding heb ik in 2018 afgerond.

Naast mijn bezigheden voor de kerk, ben ik als vrijwilliger actief bij de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers ‘in Drachten, die zich specifiek richt op de problemen waar ‘uitgeprocedeerde’ asielzoekers me te maken hebben. Mijn activiteiten daarvoor staan nu echter op een vrij laag pitje. Verder ben ik meerdere jaren gelieerd geweest aan Sichtpunt, de organisatie in Friesland voor algemene Geestelijke Verzorging in de thuissituatie.

‘Geloven’ is voor mij vooral leven vanuit verbondenheid en verwondering. Het is leven met aandacht en opmerkzaamheid,  voor de mensen om me heen en voor de wereld waarin we leven. Het is ook steun vinden bij die verbondenheid, bij de ‘heiligheid’ van het bestaan. Voor dit geloven en mijn verdere ontwikkeling daarin zijn de Bijbel en de Christelijke traditie belangrijke inspiratiebronnen.