Gemeenteleven

De Remonstranten Leeuwarden komen bij elkaar in diensten op zondag, in gespreksgroepen en bij informele maaltijden. En één keer per jaar is er een buitendag en high tea. Wij organiseren één keer per maand een activiteit die niet per se  ‘religieus’ hoeft te zijn. Dit is bedoeld voor een breder publiek. Zie onder actueel.

Eens in de twee maanden komt een Gemeentebrief uit, in september verschijnt een Jaarprogramma.