Gemeenteleven

Ons programma lijkt op het eerste gezicht misschien vooral kerkelijk gericht, met zondagse vieringen en doordeweekse bijeenkomsten, maar het is toch ook breder bedoeld. Allereerst doordat iedereen welkom is: u hoeft geen lid te zijn (en u zelfs niet als ‘gelovig’ te beschouwen) om mee te doen. Daarvoor zijn alleen nodig een ‘open mind’ en een oprechte en onbevangen nieuwsgierigheid naar wat anderen inspireert.

Wij laten in het programma iets doorklinken van de open en betrokken manier waarin we als geloofsgemeenschap in de samenleving willen staan. Remonstranten geven vaak elk op hun eigen manier vorm aan hun maatschappelijke betrokkenheid en zullen dat niet van de daken schreeuwen, maar we hebben er wel naar gestreefd dat ook dat aspect in ons programma doorwerkt.

Eigenlijk is de samenleving nooit ‘buiten de deur’, ze is ook ‘binnen’ aanwezig: de deur naar de samenleving staat open.