Organisatie

AVLV

De algemene vergadering van leden en vrienden is het belangrijkste orgaan van de Gemeente. Hier worden besluiten genomen over bestuur, beleid en financiën.

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in de herfst komt de AVLV bij elkaar. Vaste agendapunten: in het voorjaar worden het jaarverslag en de financiën van het afgelopen jaar besproken, in de herfst staat de begroting van het komende jaar op de agenda.

De Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad; de leden van de kerkenraad worden gekozen door de AVLV.