Blog

2 juni 2020

De Geest van God waait als een wind

Laten we nog even in de Pinksterstemming blijven met dit lied van Marijke de Bruijne. Ik vind dat de Geest er prachtig in beschreven staat. Het lied staat in de bundel Eva’s Lied, deel 1, 29. Marjan van Hal De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die.. Lees verder

2 juni 2020

Wat rijmt er op discipelen…..

Een ontmoeting aan het water met een wildvreemde blijkt een soort pinksterverhaal te worden. Wat rijmt er op discipelen eigenlijk?.. Lees verder

31 mei 2020

Pinksteren

Pinksteren en het licht van de waarheid De wind waait waarheen hij wil;  je hoort zijn stem, maar je weet niet vanwaar hij komt en waarheen hij gaat: zo is het ook met al wie is geboren uit het waaien-van-de-Geest!  (Johannes 3:8, Naardense Bijbelvertaling) Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen,.. Lees verder

30 mei 2020

Teksten Pinksterviering: dans mee vanuit het donker naar een nieuw begin, nog nooit was er iemand als jij!

Pinksterviering: dans mee vanuit het donker naar een nieuw begin, nog nooit was er iemand als jij!.. Lees verder

30 mei 2020

Pinksteren, het feest van de vrije Geest

Enkele weken geleden herdachten we dat 75 jaar geleden ons land werd bevrijd van de nationaalsocialistische terreur. Er werd in die herdenkingsdagen nogal vaak een verband gelegd tussen de vrijheidsbeperking in de oorlogsjaren en het inperken van de vrijheid in deze tijd als gevolg van de corona maatregelen. Door een artikel dat Laurens ten Kate.. Lees verder

30 mei 2020

Want in wezen zijn we één van Geest

Stel je was een tijdreiziger en je kon met al je informatie van hier en nu heel gemakkelijk naar daar en toen reizen en met de mensen praten. Stel… interview over de betekenis van Pinksteren met twee leerlingen in 50 na Chr… Lees verder