Blog

2 december 2018

Gemeentebrief december

gemeentebrief december 2018.. Lees verder

1 december 2018

Zaterdagcursus ‘400 jaar Geloven in vrijheid’

16 maart Een vernieuwde serie bijeenkomsten over de remonstranten, hun oorsprong, ontwikkeling en actualiteit. In 1618-1619 vond de Synode van Dordrecht plaats met als uitkomst de verbanning van de remonstranten. Ondergronds en buiten het land gingen ze verder. Met in 1619 de oprichting van de Remonstrantse Broederschap en in 1796 de gelijkstelling van de godsdiensten… Lees verder

30 november 2018

Preek van de Leek, over triomfantelijk geloof en zwijgen en hoe ik mij herinner

Geloven heeft veel te maken met herinneringen, denk ik. Israël, het volk van de Bijbel, leefde en leeft van herinneringen… Lees verder

26 november 2018

‘Friese dag’ bij kerkasiel voor familie Tamrazyan in Den Haag

Foto: Phil Nijhuis Artikel uit het Friesch Dagblad van 23 november 2018 Geschreven door: Jan Auke Brink Het loopt tegen half drie in de middag wanneer Behüte mich (Behoed mij) in buurt- en kerkhuis Bethel wordt gezongen. Het is het slotlied van de dienst van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers (IKW) Drachten. Die bijeenkomst zou eigenlijk tot twee uur.. Lees verder

22 november 2018

Sinterklaas bestaat wel – en God dus ook

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde en schoonheid in de natuur om toevallig te kunnen zijn. Het verlangen naar God als verklaring achter de dingen is een diep menselijk verlangen… Lees verder

19 november 2018

Ode aan de Synode? Liever: nederlaag voor het religieus-humanisme

In ‘Dordt voor dummies’ besteedt Trouw (Verdieping 9 november jl) aandacht aan de start van de Dordtse Synode in 1618. Het artikel doet geen recht aan wat er op het spel stond: het oordeel over een humaniserend christendom… Lees verder