Contactleden

Er is binnen de Gemeente een groep contactleden die namens de Gemeente contact houdt met de leden en vrienden binnen haar kring of wijk.

Bijzondere omstandigheden (ziekenhuisopname e.d.) melden zij aan de voorganger. Leden en vrienden, of hun familie, kunnen natuurlijk ook zelf contact zoeken wanneer er een behoefte of noodzaak bestaat.