Contactleden

Er is binnen de Gemeente een groep contactleden die namens de kerkenraad contact houdt met de leden en vrienden binnen hun kring of wijk. Bijzondere omstandigheden (ziekenhuisopname e.d. ) melden zij aan de voorganger. Omgekeerd kunnen leden en vrienden, of hun familie, natuurlijk ook contact zoeken als daartoe behoefte of noodzaak is. Contactpersoon: IJda Blum.

De overige leden van de commissie zijn:  Ans van Belle, IJda Blum, Riekje Boon, Robert Crop, Toos van Hecken, Heleen Horstman en Jossie v.d. Vlis.