Geschiedenis

In de jaren 40 van de twintigste eeuw was in Leeuwarden een Remonstrantse Kring actief. Men hield kerkdiensten in de Waalse kerk. In de jaren vijftig had de Kring zelfs een tijdlang een eigen predikant.

Vanaf de jaren zestig werkte de Kring samen met de Doopsgezinden. In 1986 werd de Kring opgevolgd door een Remonstrantse werkgroep die was aangesloten bij de Verenigd Christelijke Gemeente in Dokkum, waarbij de contacten met de Doopsgezinden bleven.

Op 24 oktober 1994 werd de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden (her)opgericht en was er weer een eigen predikant. Vanaf 1996 worden er weer regelmatig kerkdiensten gehouden in de Waalse kerk.