Geschiedenis

Het is bekend dat in de jaren 40 van de twintigste eeuw in Leeuwarden een Remonstrantse Kring actief was. Men hield kerkdiensten in de Waalse kerk. In de jaren vijftig had de Kring zelfs een tijdlang een eigen predikant. Vanaf de jaren zestig werkte de Kring samen met de Doopsgezinden. In 1986 werd de Kring opgevolgd door een Remonstrantse werkgroep die was aangesloten bij de Verenigd Christelijke Gemeente in Dokkum, waarbij de contacten met de Doopsgezinden bleven.

Op 24 oktober 1994 werd de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden (her)opgericht en was er weer een eigen predikant. Vanaf 1996 worden er weer regelmatig kerkdiensten gehouden in de Waalse kerk.

22 april 2007, 12,5 jarig jubileum met als motto Doorgaan? Doorgaan! Voorgangers Wietske Tinga en Jan Klijnsma. Symbolen van geloof, hoop en liefde als koperen bijbelleggers.

 

12 oktober 2014, 20 jarig jubileum

Er heerste die zondag in de Waalse kerk vanaf het allereerste begin een opgetogen, feestelijke sfeer! Het koor uit Groningen en ons eigen Perpetuum waren al om negen uur aanwezig om de liederen nog eens door te nemen onder bezielende leiding van de twee koordirigenten. De estafettegroep was druk met laatste voorbereidingen van de dienst en boven in de keuken werd door vele handen de lunch klaargemaakt. Kortom voor 10.30 uur was er al heel wat werk verzet.

Wat klonk het ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy  stoer en stevig! De estafettegroep had deze wens van het altaarkleed,  dat wij bij het 12,5 jarig jubileum gemaakt hebben,  als uitgangspunt genomen voor de dienst.

Bij elk imperatief had de estafettegroep iets bedacht of gevonden: hier wil ik nog eens mijn bewondering uiten voor het prachtige bloemstuk dat de tuinbaas van het Poptaslot voor ons maakte. Het St. Antoon Gasthuis was er na de dienst erg blij mee!

Het 20jarig jubileum vonden we reden genoeg voor een intern feestje,  maar toch  werden wij toegezongen met een op maat gemaakt Frans (!) lied door het Groninger koor. Natuurlijk was onze samenwerkingspartner, de VVG, van de partij. En na de dienst mochten we de felicitaties in ontvangst nemen van vertegenwoordigers van de Oecumenische Basisgemeente en de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, die in het Friesch Dagblad het interview met Marjan van Hal gelezen hadden.

Versierde petitfourtjes bij koffie, gevolgd door een boerenlunch met suikerbrood toe, wij hebben ons 20jarig jubileum in stijl afgesloten en gaan verfrist en opgewekt op naar het 25 jarig jubileum.