cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal

Datum 10 maart 2022
Tijd 14:00 uur
Locatie zoom

Buiten de canon van de bijbel bestaan er nog een aantal interessante geschriften, die wij kennen als apocriefe of deuterocanonieke boeken. Ze worden als minder gezaghebbend beschouwd als de canonieke boeken. Ze staan wel in RK bijbels maar niet in protestantse. (Hoewel er nu ook uitgaven zijn van de NBV die ze wel bevatten).  De
apocriefe/deuterocanonieke boeken werden voornamelijk in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament geschreven. Dit is de laatste middag waar we wat meer zicht proberen te krijgen op het mooie boekje Tobit, Judith en het verhaal van Susanna uit het apocriefe boek Daniël.

Data: 10 maart.

Tijd: 14 uur via Zoom

U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda