Diner pensant 18 april

Diner pensant 18 april
Datum
18 april
Tijd
17:30 - 19:30 uur
Locatie
wordt nog bekend gemaakt
Entree
€ 7,50

 Diner pensant, waarbij Ds. Koen Holzapffel vertelt over zijn boekje Houvast, aan de vraagzijde van het bestaan.

Het jaarthema van de Remonstranten is Houvast.
Elk mens zoekt naar houvast in het leven, naar zin en betekenis, naar antwoorden op levensvragen. Vroeger werd dat houvast gegeven door het christelijke zingevingskader. Voor veel mensen is dat kader inmiddels weggevallen. Zij staan als zinzoekers aan de vraagzijde van het bestaan. Wat geeft houvast?
Volgens de auteur hoeven we niet van de vraag- naar de antwoordzijde van het bestaan over te steken om toch bronnen van zin te vinden die oriëntatie bieden.

Het diner pensant wordt gehouden bij Ton en Heleen. Aanvang 17.30 uur. De bijdrage is € 7,50

Agenda