Algemene Vergadering van Leden en Vrienden van onze gemeente

Algemene Vergadering van Leden en Vrienden van onze gemeente
Datum 21 november 2018
Tijd 19:30 uur
Locatie Leeuwarden, Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30

Agenda

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de AVLV van 21 maart
  4. Begroting 2019
  5. Diaconaal project 2019
  6. Samenstelling Kerkenraad
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Na de pauze vertelt de voorzitter van de kerkenraad, Jan van Belle, wat over zijn afstudeeropdracht de levensbeschouwing van Martin Buber in relatie gebracht met remonstrants denken in onze tijd.

Agenda