Antisemitisme- De kanarie in een kolenmijn?

Antisemitisme- De kanarie in een kolenmijn?
Datum 25 maart 2019
Tijd 20:00 uur
Locatie Nij Altena, kerk aan de Schuringaweg 20

25 maart

De Protestantse gemeente “Kerk tussen de dijken” organiseert op 25 maart om 20.00 uur een avond over antisemitisme in de kerk aan de Schuringaweg 20 in Nij Altena.

Hiervoor hebben we Opperrabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort uitgenodigd. Hij gaat ons iets vertellen over de huidige stand van zaken wat betreft antisemitisme, in hoeverre dit een maatschappelijk probleem is en of we daar iets aan kunnen doen?

Aanleiding is een onderzoek van vorig jaar oktober in het programma “Een vandaag” op NPO 1. Hierin werd onderzocht of joodse medemensen zich nog veilig voelen in Nederland en zich vrij kunnen uiten. Het bleek dat bijna de helft van hen zich niet meer vrij voelt om openlijk Joods te zijn. Men krijgt last van het uiten van anti-Joodse sentimenten via internet, de nieuwsmedia en op straat. Een aantal van hen past hierdoor zijn gedrag of kleding aan. Als oorzaak wordt genoemd het onbegrip tegenover de politiek van de staat Israël de verdergaande individualisering en de roep om nationalisme in Nederland.  De geschiedenis heeft geleerd waar dit toe kan leiden.

Vanuit de christelijke gemeente is het goed om hier aandacht voor te vragen en om erger te voorkomen. Dit vanuit geloofsovertuiging en medemenselijkheid. De opperrabbijn geeft graag informatie en is bereid om vragen te beantwoorden.

We vinden het belangrijk dat dit thema zo breed mogelijk wordt gedeeld, daarom is iedereen welkom: na afloop is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten. In de zaal zijn er boeken te koop rondom dit thema.

De kerkenraad “Tussen de Dijken”

Namens hen: pastor P. Knijff  pieter.knijff@hotmail.nl

Agenda