Arminiaanse maaltijd (Agape viering)

Arminiaanse maaltijd (Agape viering)
Datum 23 oktober 2019
Tijd 18:00 - 20:00 uur
Locatie Leeuwarden
Informeel met elkaar eten.
De Arminiaanse maaltijd (Agape viering) is bij Heleen en Ton. De kosten bedragen € 5,00.
U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com.

Agenda