Beraadsdag

Datum 10 maart 2018
Tijd 10:30 - 16:30 uur
Locatie Hengelo Waterstaatskerk, Deldenerstraat 26

Geef u nu op voor de Beraadsdag!

Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om u daarvoor op te geven via de webshop van de website http://www.remonstranten.nl.  Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.org of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.

Hopelijk heeft het interview met hoofdspreker André Droogers in het vorige nummer van AdRem al uw belangstelling getrokken. Als u het onderstaande voorlopige programma bekijkt, dan weet u dat u niet mag ontbreken.

Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website, http://www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/

Programma

Ochtend
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door  Marlou van Paridon (gevraagd)
A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter
A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong
A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)

B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar
B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama
B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud
B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers

De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

André Droogers hoofdspreker

foto: Corbino

Jouw lezing op de Beraadsdag gaat over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hoe zit dat?

André: ‘Antropologie bestudeert hoe binnen culturen door mensen betekenis wordt gegeven aan hun leven. We spelen allemaal voortdurend met betekenissen. Spel staat voor het vermogen om met alternatieve ordeningen van de werkelijkheid om te gaan. Het voetbalveld omvat een andere ordening dan de wereld buiten het stadion. Er gelden verschillende regels, maar we kunnen met de verschillende regelsystemen in die twee werelden perfect omgaan. We realiseren ons de relativiteit, de voorlopigheid van dat spel, maar tegelijkertijd moeten we het in alle ernst spelen. Houvast en losvast liggen zo gezien dicht bij elkaar.

Ook religie is een spel met twee ordeningen, met verbeelding in de hoofdrol. Dat zit zo.  Dankzij betekenisgeving wordt de mens zich bewust van wat hem overstijgt: het kwaad, de natuur, ruimte, eindigheid van het leven, de samenleving, zelfs het eigen zelf. Hij of zij probeert om te gaan met die grotere gehelen en verbeeldt daartoe een ervaren ideaal geheel dat niet de nadelen heeft van de andere grotere gehelen. Zo ontstaat de sacrale ruimte. Die grotere gehelen die een bedreiging vormen, leveren de symboliek om religie als alternatieve ordening in te vullen, waarbij de minnen plussen worden. God wordt bijvoorbeeld Alomtegenwoordig (ruimte), Schepper (natuur), Eeuwige (sterfelijkheid), God/vaderland/oranje (samenleving).’

Welke boodschap ga je jouw toehoorders meegeven?

‘Zingeving vindt altijd binnen een machtscontext plaats. Macht is het vermogen van mensen om het gedrag van anderen te bepalen, zelfs tegen hun zin. Vaak beperkt macht het spel met betekenissen. Homo Ludens wil ik rehabiliteren, in Bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving. Als we God Heer of Koning noemen, dan zijn dat machtsmetaforen die voortkomen uit de machtsstructuur in bijbelse tijden. Macht staat haaks op kwetsbaarheid en genade. Ik pleit voor een speelse analyse van de bijbel  op zoek naar omkeringen in machtsverhoudingen. Kijk naar het verhaal van Jona. Hij doet niet wat er van hem wordt verlangd, maakt allerlei zijstappen, maar God creëert steeds nieuwe mogelijkheden voor hem. Die voortdurend genadige God is dan ook het houvast dat ik in de bijbel vind.’

Ons leven als spel, wat moet dat ons leren?
‘Met name dat tolerantie een kernwaarde is. We moeten ons realiseren dat wij ons eigen spel spelen volgens onze eigen regels. Anderen doen dat ook volgens hun regels. Een Waarheid bestaat niet, ieder heeft zijn eigen waarheid. Door serieus te spelen met twee ordeningen kun je makkelijker omgaan met de verhouding tussen geloof en wetenschap, of tussen geloof en ongeloof.’

Agenda