Bibliodrama

Bibliodrama
Datum 21 januari
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Leeuwarden, Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan , de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan.  Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Germa Kamsma-Kunst volgt de opleiding Bibliodrama. Voor Germa is het een oefensituatie en hoopt er van te kunnen leren. Opgave pastorkamsma@sintvitusparochie.nl

 

 

 

Agenda