Bronnen van inspiratie Hans Doodkorte

Bronnen van inspiratie Hans Doodkorte
Datum 28 januari
Tijd 20:00 uur
Locatie Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree
€ 5,00

28 januari 2020

Het is voor mij begonnen met de beoefening van martial arts tijdens de jaren van mijn adolescentie. Aanvankelijk onbewust van de diepe invloed van het Zen Boedhisme die aan de basis ligt van met name de tradities van de martial arts in Japan. In de kern gaan alle vromen van martial arts uit van het principe van de inherente energie, die de Japanners Ki en de Chinezen Chi noemen In China is de invloed van de Tao filosofie onmiskenbaar aanwezig in alle vormen van de Chinese martial arts tradities.

Ik had niet kunnen bevroeden dat kennismaking met de spirituele tradities van de Yoga filosofie in die levensfase van blijvende invloed in mijn leven zouden zijn. Voor mij zit de fascinatie voor oosterse filosofie in het combineren van de bestudering van de mystiek-filosofische geschriften, een mentale exercitie en verrijking, maar ook het in praktijk brengen van de theorie, het beoefenen van dagelijkse meditatie.

Hans Doodkorte, begon ooit als docent Engels in het voorgezet onderwijs na een studie aan de RUG. In het VO heeft hij op alle niveaus lesgegeven en alle stadia van het schoolleiderschap doorlopen. Als ZZPér actief als matchmaker en verbinder daarbij geïnspireerd door een levenslange fascinatie voor Oosterse vechtkunst en filosofie. De actieve beoefening daarvan tot op heden is een voortdurende ontdekking naar de diepe invloed van bewegen op alle facetten van het menszijn.

Zaal open vanaf 19.30 uur. Reserveren is aan te bevelen. Zonder reservering is er geen garantie op een plaats. info@filosofie.frl

Agenda