cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal

cursus apocriefe verhalen ds. Marjan van Hal
Datum 24 februari
Tijd 14:00 uur
Locatie zoom

Buiten de canon van de bijbel bestaan er nog een aantal interessante geschriften, die wij kennen als apocriefe of deuterocanonieke boeken. Ze worden als minder gezaghebbend beschouwd als de canonieke boeken. Ze staan wel in RK bijbels maar niet in protestantse. (Hoewel er nu ook uitgaven zijn van de NBV die ze wel bevatten).  De
apocriefe/deuterocanonieke boeken werden voornamelijk in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament geschreven. Dit is de tweede middag dat we wat meer zicht proberen te krijgen op het mooie boekje Tobit, Judith en het verhaal van Susanna uit het apocriefe boek Daniël.

Data: 24 februari en 10 maart

Tijd: 14 uur via Zoom

U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda