Cursus bijbelse vrouwen

Cursus bijbelse vrouwen
Datum 2 juni
Tijd 14:00 uur
Locatie digitaal

Foto: Peter Lumpkins

De Bijbel vertelt veel verhalen waarin mannen een hoofdrol spelen. Maar er staan ook verhalen over bijzondere vrouwen in!
Op drie woensdagmiddagen gaan we ons verdiepen in een paar vrouwen uit de Bijbel, uit het OT.
Tijdens deze bijeenkomsten staan we stil bij Tamar, Rachab en Bathseba. Wat deze vrouwen gemeen hebben, is dat ze in het geslachtsregister in Matth. 1 staan, ze zijn zgn. voormoeders van Jezus. Ze worden ook alle drie in verband gebracht  met hoererij of overspel. Intrigerende verhalen dus!
We willen op 5 en 19 mei en 2 juni via Zoom bij elkaar komen. Om 14 uur.
U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com
Van harte welkom,

Marjan van Hal

Agenda