Cursus Mystici, Teresa van Avila

Cursus Mystici, Teresa van Avila
Datum 18 oktober 2023
Tijd 14:00 uur
Locatie Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48 zuidzijde
Entree
€ 5,00

In vervolg op de cursus in het vorige seizoen, zullen we ook dit najaar aandacht besteden aan een aantal mystici. Maar wat is mystiek, en wanneer is iemand een mysticus of mystica? Wie literatuur over die vragen doorbladert, zal al gauw ontdekken dat een eenduidig antwoord niet snel gevonden is. “Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.” Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
“ Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.”

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur op woensdagmiddag. We richten ons op drie mystici uit verschillende tijden, die alle drie verbonden zijn met de christelijke traditie.

18 oktober: Teresa van Avila
Teresa van Avila leefde in de zestiende eeuw en is een van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Zij heeft vele geschriften op haar naam staan. Samen met Johannes van het Kruis hervormde zij de orde van de Karmel. Zij is in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar.
Docent: ds. Marjan van Hal

1 november: Thomas Merton
Docent: ds. Marjan van Hal

15 en 29 november: Meister Eckhart.
Docent:  Jan van Belle

U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda