Cursus Mystici, Thomas Merton

Cursus Mystici, Thomas Merton
Datum 1 november
Tijd 14:00 uur
Locatie Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48 zuidzijde
Entree
€ 5,00

In vervolg op de cursus in het vorige seizoen, zullen we ook dit najaar aandacht besteden aan een aantal mystici. Maar wat is mystiek, en wanneer is iemand een mysticus of mystica? Wie literatuur over die vragen doorbladert, zal al gauw ontdekken dat een eenduidig antwoord niet snel gevonden is. “Het woord ‘mystiek’ kan zoveel betekenissen hebben dat het niets meer te betekenen heeft.” Met deze zin begint het boek Mystiek – het verschijnsel, de geschiedenis, de nieuwe uitdaging van Bruno Borchert (Haarlem, 1989).  En dan vervolgt hij:
“ Toch is er iets wat een naam moet hebben en niet anders benoemd kan worden dan met ‘mystiek’. Het is een fenomeen dat in alle religies en culturen blijkt voor te komen, in zijn uitingsvormen verschillend maar is de kern overal hetzelfde: Uit ervaring weten, dat alles op een of andere wijze samenhangt, dat alles in oorsprong één is.”

1 november: Thomas Merton
Merton is misschien wel de bekendste monnik, vredesactivist en de meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Hij zocht naar samenhang tussen contemplatie en maatschappelijke betrokkenheid in dialoog met andersdenkenden, ook met aanhangers van andere religies.
Docent: ds. Marjan van Hal

15 en 29 november: Meister Eckhart

U kunt zich opgeven vialeeuwardenremonstranten@gmail.com.

Agenda