Cursus Inleiding in de Remonstrantse spiritualiteit

Cursus Inleiding in de Remonstrantse spiritualiteit
Datum 31 oktober 2017
Tijd 19:30 - 21:30 uur
Locatie Doopsgezind Gemeentecentrum, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

De remonstranten vormen een van de oudste protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland. In hun bijna 400-jarig bestaan heeft hun spiritualiteit de invloed ondergaan van o.a. het (Erasmiaans) Humanisme, het Calvinisme en het Modernisme (‘Vrijzinnigheid’). Hoe moeten deze stromingen gekarakteriseerd worden, hoe verhouden zij zich tot elkaar en wat is hun blijvende invloed op de remonstrantse spiritualiteit? Aan de beantwoording van deze vragen zijn de eerste twee bijeenkomsten, die van 10 en 31 oktober, gewijd.

Recente ontwikkelingen (w.o. het tot stand komen van een nieuwe belijdenis in 2006) vormen het onderwerp van de derde en laatste bijeenkomst op 21 november.

Deelne(e)m(st)ers ontvangen een week voor de bijeenkomst een syllabus via e-mail.

Inleider: ds. Foeke Knoppers, Remonstrants predikant

Data: dinsdagavonden 10 en 31 oktober en 21 november

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Plaats: Doopsgezind Gemeentecentrum, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda