Cursus ‘Vrij Bijbellezen’

Cursus ‘Vrij Bijbellezen’
Datum 27 februari 2019
Tijd 19:30 uur
Locatie Leeuwarden, Lutherse kerk

De Bijbel bestaat uit een verzameling boeken die zijn ontstaan in heel andere culturele en maatschappelijke omstandigheden dan waarin we nu leven. Sommige teksten hebben een lange geschiedenis van veranderingen doorgemaakt en soms leveren ze commentaar op elkaar. Het resultaat van dit alles is een meerstemmig boek dat niet uit is op eenduidigheid en niet altijd gemakkelijk is te begrijpen. Kan dat boek ons nu nog inspireren? Hoe dan?

In deze cursus verkennen we gezamenlijk aan de hand van een aantal Bijbelgedeelten welke geluiden voor ons in deze tijd opklinken uit de verhalen in dit bijzondere boek. Voor de een kan dat iets anders zijn dan voor de ander, ook dat kan verrassende inzichten opleveren.

De cursus is gericht op een eerste kennismaking met een open manier van het lezen van de Bijbel: open voor wat de tekst ons kan zeggen en open voor elkaars bevindingen bij het omgaan met de tekst.

De cursus beslaat drie avonden, te weten 16 januari, 27 februari en 27 maart. Afhankelijk van de animo kan vervolgens worden gekeken of het leuk en zinvol kan zijn om vaker bij elkaar te komen.

Jan van Belle

Aanmelden via leeuwardenremonstranten@gmail.com

Agenda