ds. Foeke Knoppers: Paulus onder de filosofen

ds. Foeke Knoppers: Paulus onder de filosofen
Datum 20 november
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Leeuwarden, Odd Fellow huis Emmakade 48
Entree
€ 10 beide ochtenden € een ochtend

Bij alle belangrijke keerpunten in de kerkgeschiedenis speelden de brieven van de apostel Paulus een beslissende rol. Dat was bijv. het geval in de tijd van de Reformatie.
Een bezinning op het denken van Paulus lijkt nu ook een keerpunt in de filosofie in te luiden:  toonaangevende filosofen als Alain Badiou (1937) Giorgio Agamben (1942),en Slavoi Zizek. (1949) putten uit zijn denken inspiratie om nieuwe wegen in de filosofie te gaan.
Deze denkers hangen het christendom niet aan maar laten wel zien dat de lectuur van Paulus  een verrassend nieuw licht kan werpen op actuele thema’s en hoe er uit zijn brieven een wel heel bijzondere en inspirerende vorm van levenskunst kan worden gedestilleerd  Wie zich christen noemt kan er alleen maar baat bij hebben als hij kennisneemt van wat deze hedendaagse filosofen na een nauwkeurige lezing van Paulus naar voren brengen.

De tweede en laatste bijeenkomst is gewijd aan de politieke theologie die genoemde denkers in de brieven van Paulus hebben ontdekt. Wat zij hierover zeggen is ongetwijfeld het meest fascinerende van wat zij ons te vertellen hebben.

Sinds de verschijning in 2018 van het boek Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen van Gert-Jan van der Heiden, is er in Nederland een voortreffelijke inleiding in het onderwerp van deze cursus beschikbaar.

U dient zich op te geven via leeuwardenremonstranten@gmail.com en gelijktijdig 10 euro voor beide ochtenden of 5 euro voor één ochtend over te maken naar rekening NL 17 INGB 0004 4978 95 ten name van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. Na binnenkomst van uw aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging.

Agenda