Ds. I.L. Tan

Ds. I.L. Tan
Datum 28 mei 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Waalse Kerk Leeuwarden

Mevrouw Tan komt voor de eerste keer in Leeuwarden. Zij studeerde theologie in Utrecht en volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden. Zij diende de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ´De Grote Kerk door de week´ in Haarlem.

Agenda