ds. Jan van Belle

ds. Jan van Belle
Datum 26 juni
Tijd 10:30 uur
Locatie Leeuwarden, Waalse kerk

Jan van Belle is bioloog en heeft lange tijd als milieu-adviseur bij een adviesbureau gewerkt. Op latere leeftijd heeft hij aan de Rijks Universiteit Groningen Geestelijke Verzorging gestudeerd. Na een korte periode waarin hij als geestelijk verzorger werkte in de psychiatrie, is hij de predikantsopleiding aan het remonstrants seminarium gaan volgen. Jan heeft het proponentsexamen afgelegd en is hij ‘ingezegend’ als Remonstrants proponent (beroepbaar predikant).

Agenda