ds. Jan van Belle

ds. Jan van Belle
Datum 9 oktober
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Leeuwarden, Waalse kerk

Jan van Belle is bioloog en heeft lange tijd als milieu-adviseur bij een
adviesbureau gewerkt. Op latere leeftijd heeft hij aan de Rijks
Universiteit Groningen
Geestelijke Verzorging gestudeerd. Na een korte periode waarin hij als geestelijk verzorger werkte in de psychiatrie, is hij de predikantsopleiding aan het remonstrants seminarium gaan volgen. Vorig jaar in juni heeft Jan het proponentsexamen afgelegd en is hij ‘ingezegend’ als Remonstrants proponent (beroepbaar predikant).

Agenda