Vredesviering

Vredesviering
Datum 24 september 2017
Tijd 10:30 - 13:00 uur
Locatie Leeuwarden, Waalse Kerk

Vrede…begint met een glimlach! Duizenden mensen in het hele land komen tijdens de vredesweek van 16 t/m 24 september) in actie voor vrede, verbinding en saamhorigheid: van Walk of Peace (in Leeuwarden op 21 september) tot viering en gesprek.

Op zondag 24 september viert de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden de afsluiting van de Vredesweek. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Daarom pleiten zij al bijna 400 jaar voor vrijheid en verdraagzaamheid. Zij waren een van de grondleggers van de Wereldraad voor Kerken.

Tijd: 10.30- 11.30 eredienst, voorganger: ds Marthe de Vries

Graag hadden wij de Vredesweek luister bijgezet door er samen met mensen uit andere delen van de wereld bij stil te staan. Vanwege problemen bij het bereiken van deze mensen hebben zij onze uitnodigingen niet tijdig ontvangen.

Wij vieren de Vredesweek op 24 september door met Marthe de Vries bij deze mensen in gedachten stil te staan.

 

Agenda