Filosofie Café

Filosofie Café
Datum 10 april 2018
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden

Het antropoceen  10 april 2018

In de Week van de Klassieken 2018, van 5 tot 15 april, is het thema dit jaar filosofie. Reden genoeg om in deze week, samen met onze partner Tresoar, de Denker des Vaderlands, René ten Bos uit te nodigen.

René ten Bos, de Denker des Vaderlands, is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU). Zijn werk kenmerkt zich door zware thema’s, die hij vaak met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige  transparantie van water, maar ook over bureaucratie, gestes en tal van andere onderwerpen.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Zonder reservering is er geen garantie op een plaats. info@filosofie.frl

 

 

Agenda