FilosofieCafé Fryslân Marjan Slob

FilosofieCafé Fryslân Marjan Slob
Datum 7 november 2017
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Tresoar, Boterhoek 1 Leeuwarden
Entree
€ 5,00

Marjan Slob is filosoof, essayist en adviseur bij organisaties op het snijvlak van wetenschap en maatschappij om de visie van de organisaties te verhelderen. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek.

Thema van de avond: ‘Hersenen denken’.

De zaal is open om 19.30 uur.

Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat alleen tijdig gereserveerde plaatsen gegarandeerd kunnen worden.                     Mail: info@filosofie.frl

 

Agenda