Fryslân Photofestival

Fryslân Photofestival
Datum 4 oktober 2018 - 28 oktober 2018
Locatie Leeuwarden

Dit keer is het thema ‘Wie ben ik’. Want bestaat er zoiets als een eigen identiteit? Wordt identiteit bepaald door waar je woont of waar je vandaan komt? Door je geslacht of je opvoeding? En verandert je identiteit wanneer je vlucht? Deze vragen dienen ter inspiratie voor de deelnemende Friese fotografen: professionals, gevorderde amateurs en ‘nieuwkomers’ gekoppeld aan wijkbewoners.

De hoofdexpositie is te zien in winkelcentrum Zaailand: andere bijzondere exposities komt u tegen op de fotoroute door de binnenstad.

In het infocentrum van Leeuwarden-Fryslân 2018 in het Aegongebouw bekijkt u de foto expostie van het Participatieproject.

 

 

Agenda