Geluk dat zich niet laat zoeken

Geluk dat zich niet laat zoeken
Datum 5 maart 2019
Tijd 19:30 uur
Locatie Eernewoude, Eben Haëzer kerk, Wiidswei 6
Entree
€ 8

Geluk dat zich niet laat zoeken

Hoe worden we gelukkig zonder het absoluut te willen worden? Hoe leven we in vrede met onszelf en met andere mensen zonder meteen volmaakt te moeten zijn?”

Prof. R. (Rik) Torfs is Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist

Agenda