Gespreksgroep

Gespreksgroep
Datum 14 maart 2018
Tijd 14:00 uur
Locatie Leeuwarden
We lezen hfd. 6 en 7 uit het boekje Houvast.
De vragen:
6 Bij Jezus tellen vragen mee
Is de hier gepresenteerde visie op Jezus als een zoekende, twijfelende en vragen stellende mens juist?
En op Jezus als dwarsligger?
Zou u een andere typering van Jezus kunnen geven?
Hoe is Jezus nu precies antwoord in het gedicht van Gabriël Smit?
7 God als vraag
Wat vindt u van het gegeven citaat van Buber over het woord God?
Er wordt in het boek ruimte gevraagd voor heel verschillende beelden van God. Zou u iets kunnen vertellen over uw beeld van God? Of hebt u eigenlijk geen beeld van God, dat is natuurlijk ook mogelijk.
God als zwakke kracht, spreekt die Godsvoorstelling aan? Zou het iets te maken kunnen hebben met de zachte krachten waarover Henriëtte Roland Holst spreekt in haar gedicht?
Aanvang 14.00 uur bij Heleen en Ton.

Agenda